REGISTRÁCIA NA
seminár k prevádzkovým grantom programu Európa pre občanov 

Seminár je venovaný výlučne prevádzkovým grantom programu Európa pre občanov a ich tohtoročnej uzávierke (18.10.2017, 12h SEČ, oficiálnu výzvu nájdete v oficiálnom vetníku EÚ). Prejdeme si na ňom programovú príručku pre žiadateľa a poskytneme užitočné tipy ako napísať úspešnú žiadosť.  


PRE KOHO JE SEMINÁR URČENÝ:
  • organizácie (tretí sektor alebo verejnoprávna inštitúcia) venujúce sa aktívnemu občianstvu alebo európskej pamäti (udalosti 20. a 21. storočia) s európskym presahom (aktivity alebo partnerstvá vo viac ako 12 programových krajinách)
  • think-thanky (inštitúcie pre výskum verejnej politiky) a paneurópske platformy (organizácie s členskou základňou minimálne v 20 programových krajinách a s aktivitami v celej EÚ)

TERMÍN A MIESTO KONANIA:

3. 10. 2017 (utorok)
Bratislava, Národné osvetové centrum (Námestie SNP 12), zasadačka č. 302

5.10.2017 (štvrtok) od 10 do 13h
webinár na

PROGRAM: 

  9:30 - 10:00 - registrácia
10:00 - 12:00 - príručka pre žiadateľa grantu
12:00 - 12:15 - prestávka
12:15 - 13:45 - formulár žiadosti, ďalšie užitočné dokumenty, praktické rady a tipy od úspešných žiadateľov 
13:45 - 14:00 - otázky a odpovede
14:00 - 15:00 - individuálne konzultácie 


PROGRAMOM SPREVÁDZAJÚ:

Želmíra Gerová a Iveta Svetlíková z Európskeho kontaktného bodu Slovensko,


VIAC INFORMÁCIÍ: 
  • Na www.europapreobcanov.sk. V prípade záujmu o ďalšie informácie, píšte na office@europapreobcanov.sk.
  • Semináru je možné zúčastniť sa aj bez registrácie. V prípade naplnenia kapacít však uprednostníme zaregistrovaných účastníkov.​ Vstupné: zdarma​
  • Ak sa chcete zúčastniť, svoju účasť potvrďte do 2. 10. 2017 a to vyplnením nasledovnej prihlášky:
Pozn.: Po vyplnení a zaslaní registračného formulára je potrebné opätovné potvrdenie, ktoré Vám bude doručené na emailovú adresu uvedenú v prihláške.


     
* povinné indikácie
Email Marketing Powered by MailChimp