JÚN 2016

Európsky kontaktný bod Vás pozýva na informačné semináre ku grantovému programu Európskej únie Európa pre občanov.

Informačné semináre budú prednostne zamerané na opatrenia 2.1 Družobné partnerstvá miest a 2.2 Siete medzi mestami v rámci akcie Podpora demokracie a občianska participácia. Určené sú predovšetkým samosprávnym subjektom - zástupcom miest, obcí, krajov, ďalej asociáciám partnerských miest, regionálnym združeniam a mimovládnym organizáciám reprezentujúcim záujmy miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré plánujú podať projekt v septembrovej uzávierke (k 1.9.2016).
Na seminároch budú tiež podrobne predstavené priority pre oblasť Podpora demokracie a občianska participácia platné na roky 2016-2020.
 

Termíny a miesta konania seminárov:
 
14.6.2016 Komárno
Kedy: v čase 11:00-13:30
Kde: Europe Direct Komárno, Eötvösa 12, 945 01 Komárno

23.6.2016 Bratislava
Kedy: v čase 10:00-12:30
Kde: Národné osvetové centrum, Námestie SNP, 812 34 Bratislava

29.6.2016 Trenčín
Kedy:  v čase 10:00-12:30 
Kde: Europe Direct Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

V príprave:
Dolný Kubín (2.8.)
Poprad (4.8.)
Banská Štiavnica (10.8.)  
Košice (16.8.) 


PROGRAM

Komárno (14.6.)
11:00 - 13:00 "Európa pre občanov - priority 2016 a septembrová uzávierka"
13:00 – 13:30 individuálne konzultácie projektov

Bratislava (23.6.) a Trenčín (29.6.)
10:00 - 12:00 "Európa pre občanov - priority 2016 a septembrová uzávierka"
12:00 – 12:30 individuálne konzultácie projektov

Viac informácií o programe na www.europapreobcanov.sk.V prípade záujmu o doplňujúce informácie, píšte na office@europapreobcanov.sk
Seminárov je možné zúčastniť sa aj bez registrácie, v prípade naplnenia kapacít však uprednostníme zaregistrovaných účastníkov.​
Vstupné: zdarma​

Ak sa chcete zúčastniť na niektorom zo seminárov, svoju účasť potvrďte do do 9.6.2016 (KN), 19.6.2016 (BA) a 23.6.2016 (TN) vyplnením nasledovnej prihlášky:

Pozn.: Po vyplnení a zaslaní formulára je potrebné opätovné potvrdenie, ktoré Vám bude doručené na emailovú adresu uvedenú v prihláške.
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp