REGISTRÁCIA
na infosemináre k marcovej uzávierke 2018

Na infoseminároch si prejdeme: 
  • novú príručku pre pisateľa projektu do programu Európa pre občanov platnú pre rok 2018,
  • nové prioritné témy pre rok 2018 a
  • venovať sa budeme všetkým opatreniam marcovej uzávierky 2018: Európska pamäť, Družobné mestá, Siete medzi mestami a Projekty občianskej spoločnosti.


PRE KOHO JE SEMINÁR URČENÝ:
  • samospráva, vyššie územné celky a regionálne združenia, asociácie, 
  • občianske združenia a neziskové organizácie, 
  • univerzity, záujmové združenia a príspevkové organizácie

TERMÍN A MIESTO KONANIA:

23. 1. 2018 (utorok)
Martin, Turčianske kultúrne stredisko, Divadelná 656/3

25.1.2018 (štvrtok) od 10 do 13h
Senica, MÚ Senica (zasadačka na 1. poschodí), Štefánikova 1408/56

30. 1. 2018 (utorok)
Prešov, Wave - Centrum nezávislej kultúry, Hlavná 21

1.2.2018 (štvrtok) od 10 do 13h
Bratislava, Národné osvetové centrum (zasadačka č. 302), Námestie SNP 12

PROGRAM: 

23.1.  MARTIN
9:30 - 10:00                 registrácia
10:00 - 11:40               všeobecné informácie o programe, opatrenia marcovej uzávierky a priority 2018
11:40 - 12:00               prestávka
12:00 - 13:30               praktická časť -  príručka pre žiadateľa 2018 a žiadosť o grant
13:30 - 14:00               konzultácie 


25.1.  SENICA
10:00 - 10:30               registrácia
10:30 - 12:00               všeobecné informácie o programe, opatrenia marcovej uzávierky a priority 2018
12:00 - 12:20               prestávka
12:20 - 14:00               praktická časť -  príručka pre žiadateľa 2018 a žiadosť o grant
14:00 - 14:30               konzultácie


30.1.  PREŠOV
  9:00 -   9:30               registrácia
  9:30 - 10:00               všeobecné informácie o programe, opatrenia marcovej uzávierky a priority 2018
10:00 - 11:30               prestávka
11:30 - 13:00               praktická časť -  príručka pre žiadateľa 2018 a žiadosť o grant
13:00 - 13:30               konzultácie


1.2.  BRATISLAVA
10:00 - 10:30               registrácia
10:30 - 12:15               všeobecné informácie o programe, opatrenia marcovej uzávierky a priority 2018
12:15 - 12:45               prestávka
12:45 - 14:30               praktická časť -  príručka pre žiadateľa 2018 a žiadosť o grant
14:30 - 15:15               konzultácie


PROGRAMOM SPREVÁDZAJÚ:

Želmíra Gerová a Iveta Svetlíková z Európskeho kontaktného bodu Slovensko,


VIAC INFORMÁCIÍ: 
  • Na www.europapreobcanov.sk. V prípade záujmu o ďalšie informácie, píšte na office@europapreobcanov.sk.
  • Semináru je možné zúčastniť sa aj bez registrácie. V prípade naplnenia kapacít však uprednostníme zaregistrovaných účastníkov.​ Vstupné: zdarma​
  • Ak sa chcete zúčastniť, svoju účasť potvrďte najneskôr jeden pracovný deň pred vybratým podujatím a to vyplnením registračného formulára, teda najneskôr 22.1. v prípade infoseminára v Senici, 24.1. v prípade podujatia v Martine, 29.1. v prípade podujatia v Prešova a 31.1. v prípade Bratislavy.
Pozn.: Po vyplnení a zaslaní registračného formulára je potrebné opätovné potvrdenie, ktoré Vám bude doručené na emailovú adresu uvedenú v prihláške.


     
* povinné indikácie
Email Marketing Powered by Mailchimp