REGISTRÁCIA NA
augustové informačné semináre k septembrovej uzávierke programu Európa pre občanov 

Seminár budú zamerané na programové opatrenia 2.1 Družobné partnerstvá miest a 2.2 Siete medzi mestami. Týchto sa bude týkať septembrová uzávierka 2017. Súčasťou seminárov sú individuálne konzultácie už projektových zámerov alebo projektov.   


PRE KOHO JE SEMINÁR URČENÝ:
 • územná samospráva (obce, VÚC),
 • neziskové organizácie, občianske združenia a verejnoprávne inštitúcie úzko spolupracuje so samosprávou na napĺňaní jej cieľov.
 • všetci tí, ktorí plánujú podať projekt k 1. septembru 2017, do 12h. 

TERMÍNY A MIESTA KONANIA SEMINÁROV:

08.08.2017 Spišská Nová Ves
Kedy: v čase 10:00 - 15:15
Kde: Multifunkčné banícke a energetické centrum, Nábrežie Hornádu 14

10.08.2017 Trenčín
Kedy: v čase 9:30 - 13:30
Kde: budova Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A

15.08.2017 Liptovský Mikuláš
Kedy:  v čase 9:30 do 13:30
Kde: Liptovské kultúrne stredisko, Ul. 1. mája 28/196

17.08.2017 Žiar nad Hronom
Kedy:  v čase 9:30 - 14:30
Kde: Pohronské osvetové stredisko, Dukelských hrdinov 21


PROGRAM: 
Spišská Nová Ves: 
 • 10:00 - 10:30      registrácia
 • 10:30 - 12:00      všeobecné znaky programu Európa pre občanov, priority 2017 - 2020, ukážky dobrej praxe
 • 12:00 - 13:15      obed a prehliadka vysunutej expozície Slovenského technického múzea v priestoroch budovy seminára
 • 13:15 - 14:45      praktická časť: pravidlá, príprava projektu, podanie žiadosti, kritéria hodnotenia a odporúčania
 • 14:45 - 15:15      individuálne konzultácie

Trenčín
 •   9:30 - 11:00      všeobecné znaky programu Európa pre občanov, priority 2017 - 2020, ukážky dobrej praxe
 • 11:00 - 11:30      obedňajšia prestávka
 • 11:30 - 13:00      praktická časť: pravidlá, príprava projektu, podanie žiadosti, kritéria hodnotenia a odporúčania
 • 13:00 - 13:30      individuálne konzultácie

Liptovský Mikuláš
 •   9:30 - 11:00      všeobecné znaky programu Európa pre občanov, priority 2017 - 2020, ukážky dobrej praxe
 • 11:00 - 11:30      obedňajšia prestávka
 • 11:30 - 13:00      praktická časť: pravidlá, príprava projektu, podanie žiadosti, kritéria hodnotenia a odporúčania
 • 13:00 - 13:30      individuálne konzultácie

Žiar nad Hronom
 •   9:30 - 10:00      registrácia účastníkov
 • 10:00 - 11:30      všeobecné znaky programu Európa pre občanov, priority 2017 - 2020, ukážky dobrej praxe
 • 11:30 - 12:00      obedňajšia prestávka
 • 12:00 - 13.30      praktická časť: pravidlá, príprava projektu, podanie žiadosti, kritéria hodnotenia a odporúčania
 • 13:30 - 14:00      individuálne konzultácie


PROGRAMOM SPREVÁDZAJÚ:
Želmíra Gerová a Iveta Svetlíková z Európskeho kontaktného bodu Slovensko,


VIAC INFORMÁCIÍ: 
 • Na www.europapreobcanov.sk. V prípade záujmu o ďalšie informácie, píšte na office@europapreobcanov.sk.
 • Seminárov je možné zúčastniť sa aj bez registrácie. V prípade naplnenia kapacít však uprednostníme zaregistrovaných účastníkov.​ Vstupné: zdarma​
 • Ak sa chcete zúčastniť na niektorom zo seminárov, svoju účasť potvrďte do 7. 8. 2017 (SNV), 9.8. 2017 (TN), 14. 8. 2017 (LM) a 16. 8. 2017 (ZH) vyplnením nasledovnej prihlášky:
Pozn.: Po vyplnení a zaslaní registračného formulára je potrebné opätovné potvrdenie, ktoré Vám bude doručené na emailovú adresu uvedenú v prihláške.


     
* povinné indikácie
Email Marketing Powered by Mailchimp