REGISTRÁCIA
GRANTY PRE SAMOSPRÁVU

                     

Na jednom mieste a v jednom dni získate kompletný prehľad o európskych grantoch na podporu medzinárodných partnerstiev. Vďaka nim si môžete navýšiť svoje rozpočty a poskytovať tak kvalitnejšie služby svojim obyvateľom. 

KEDY A KDE:
10.5. Banská Bystrica (Vzdelávacie stredisko Mateja Bela, Tajovského 51), od 9:30 do 14h
15. 5. Prešov (Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra č.15), od 9 do 16h
16.5. Košice (Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A), od 9 do 16h
24.5. Trenčín (VÚC Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A), od 9:30 do 15h

ČO:
V rámci spojených infodní budú predstavené tieto európske finančné mechanizmy: Vyšehradské granty, Granty EHP a Nórska, Európa pre občanov, Erasmus+, programy cezhraničnej spolupráce: INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond mikroprojektov INTERREG V-A Poľsko-Slovensko, INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika, Fond malých projektov INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika a ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina, programy nadnárodnej spolupráce: INTERREG Stredná Európa, INTERREG Dunajský nadnárodný program a Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018.
 
PROGRAM: 
Pozvánky s detailnými programami pre jednotlivé mestá nájdete na www.europapreobcanov.sk/custom/news/?id=182

PRE KOHO JE SEMINÁR URČENÝ:
- samospráve (mestá, obce, VÚC) a jej záujmovým združeniam ako sú MASKy a iné regionálne združenia. 

ORGANIZÁTORI: Európsky kontaktný bod a Medzinárodný vyšehradský fond
SPOLUORGANIZÁTORI: Združenie miest a obcí Slovenska, informačná sieť Europe Direct spravovaná Zastúpením Európskej komisie na Slovensku  
 
VIAC INFORMÁCIÍ: 
  • Na www.europapreobcanov.sk alebo na www.visegradfund.org. V prípade záujmu o ďalšie informácie, píšte na europapreobcanov@nocka.sk.
  • Semináru je možné zúčastniť sa aj bez registrácie. V prípade naplnenia kapacít však uprednostníme zaregistrovaných účastníkov.​ Vstupné: zdarma​
  • Ak sa chcete zúčastniť, svoju účasť potvrďte najneskôr jeden pracovný deň pred vybratým podujatím a to vyplnením registračného formulára, teda najneskôr 9.5. v prípade infodňa v Banskej Bystrici, 14.5. v prípade podujatia v Prešove, 15.5. v prípade podujatia v Košiciach a 23.5. v prípade Trenčína.

Pozn.: Po vyplnení a zaslaní registračného formulára je potrebné opätovné potvrdenie, ktoré Vám bude doručené na emailovú adresu uvedenú v prihláške.
* povinné údaje

Európsky kontaktný bod sa zaväzuje používať osobné údaje, ktoré ste poskytli vyplnením tohto dotazníku, na účely udržiavania ďalšieho kontaktu s Vami a poskytovania noviniek a informácií týkajúcich sa programu Európa pre občanov alebo s ním súvisiacich podujatí. Dajte nám vedieť, akými cestami Vás môžme kontaktovať:

Email Marketing Powered by Mailchimp