Registrácia na infoseminár v Nitre 2019

TERMÍN A MIESTO KONANIA: 

27.03.2019 (streda)

Informačné centrum Europe Direct Nitra (budova Agroinštitútu), miestnosť S2

PROGRAM: 

13:00-13:30 registrácia

13:30-14:30 všeobecné informácie o programe

14:30-14:45 prestávka

14:45-16:00 praktická časť- financovanie, žiadosť o grant, otázky 

PRE KOHO JE SEMINÁR URČENÝ: 

-samospráva, vyššie územné celky a regionálne združenia, asociácie,

-občianske združenia a neziskové organizácie, 

-univerzity, záujmové združenia a príspevkové organizácie

PROGRAMOM SPREVÁDZAJÚ:

Linda Vavricová a Sabina Burešová z Európskeho kontaktného bodu Slovensko,


VIAC INFORMÁCIÍ: 
  • Na www.europapreobcanov.sk. V prípade záujmu o ďalšie informácie, píšte na linda.vavricova@nocka.sk/sabina.buresova@nocka.sk 

Pozn.: Po vyplnení a zaslaní registračného formulára vám bude zaslané potvrdenie, ktoré vám bude doručené na emailovú adresu uvedenú v prihláške.


         
 
* indicates required

Európsky kontaktný bod (EKB) archivuje Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, email), ktoré ste poskytli vyplnením tohto dotazníka, na účely udržiavania ďalšieho kontaktu s Vami a poskytovania noviniek a informácií týkajúcich sa programu Európa pre občanov alebo s ním súvisiacich podujatí. Zároveň sa EKB zaväzuje, že uvedené údaje nebude poskytovať tretím stranám.

Email Marketing Powered by Mailchimp