AUGUST 2016

Európsky kontaktný bod Vás pozýva na informačné semináre ku grantovému programu Európskej únie Európa pre občanov.

Informačné semináre budú prednostne zamerané na opatrenia 2.1 Družobné partnerstvá miest a 2.2 Siete medzi mestami v rámci akcie Podpora demokracie a občianska participácia. Určené sú predovšetkým samosprávnym subjektom - zástupcom miest, obcí, krajov, ďalej asociáciám partnerských miest, regionálnym združeniam a mimovládnym organizáciám reprezentujúcim záujmy miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré plánujú podať projekt v septembrovej uzávierke (k 1.9.2016).
Na seminároch budú tiež podrobne predstavené priority pre oblasť Podpora demokracie a občianska participácia platné na roky 2016-2020.
 
Termíny a miesta konania seminárov:

02.08.2016 Dolný Kubín
Kedy: v čase 10:00-12:30
Kde: Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, Dolný Kubín​

04.08.2016 Poprad
Kedy: v čase 10:30-13:00
Kde: Mestský úrad Poprad, Nábrežie J.Pavla II. 2802/3, Poprad​

10.08.2016 Banská Štiavnica
Kedy:  v čase 10:00-12:30 
Kde: Kultúrne centrum, Kammerhofská 1, 969 01 Banská Štiavnica​

16.08.2016 Košice
Kedy:  v čase 11:15-13:15 
Kde: Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice

PROGRAM
  • Európa pre občanov - priority 2016 a septembrová uzávierka"
  • individuálne konzultácie projektov

Viac informácií o programe na www.europapreobcanov.sk.V prípade záujmu o doplňujúce informácie, píšte na office@europapreobcanov.sk
Seminárov je možné zúčastniť sa aj bez registrácie, v prípade naplnenia kapacít však uprednostníme zaregistrovaných účastníkov.​
Vstupné: zdarma​

Ak sa chcete zúčastniť na niektorom zo seminárov, svoju účasť potvrďte do 28.7.2016 (DK), 1.8.2016 (PP), 7.7.2016 (BS) a 12.8.2016 (KE) vyplnením nasledovnej prihlášky:

Pozn.: Po vyplnení a zaslaní formulára je potrebné opätovné potvrdenie, ktoré Vám bude doručené na emailovú adresu uvedenú v prihláške.
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp