Registrácia na infoseminár k marcovej uzávierke 2019

TERMÍN A MIESTO KONANIA: 

13.02.2019 (streda)

Zasadačka na 3. poschodí, Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, Bratislava

PROGRAM: 

10:00-10:30 registrácia

10:30-11:30 všeobecné informácie, opatrenie marcovej uzávierky (Siete medzi mestami) a priority 2019

11:30-11:45 prestávka

11:45-13:00 praktická časť- príručka pre žiadateľa a žiadosť o grant, otázky 

PRE KOHO JE SEMINÁR URČENÝ: 

-samospráva, vyššie územné celky a regionálne združenia, asociácie,

-občianske združenia a neziskové organizácie, 

-univerzity, záujmové združenia a príspevkové organizácie

PROGRAMOM SPREVÁDZAJÚ:

Linda Vavricová a Sabina Burešová z Európskeho kontaktného bodu Slovensko,


VIAC INFORMÁCIÍ: 
  • Na www.europapreobcanov.sk. V prípade záujmu o ďalšie informácie, píšte na linda.vavricova@nocka.sk/sabina.buresova@nocka.sk 

Pozn.: Po vyplnení a zaslaní registračného formulára vám bude zaslané potvrdenie, ktoré vám bude doručené na emailovú adresu uvedenú v prihláške.


         
 
* indicates required

Európsky kontaktný bod (EKB) archivuje Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, email), ktoré ste poskytli vyplnením tohto dotazníka, na účely udržiavania ďalšieho kontaktu s Vami a poskytovania noviniek a informácií týkajúcich sa programu Európa pre občanov alebo s ním súvisiacich podujatí. Zároveň sa EKB zaväzuje, že uvedené údaje nebude poskytovať tretím stranám.

Email Marketing Powered by Mailchimp